Livrare gratuită în toată țara veți primi la toate comenzile online în valoare de peste 500 RON (fără TVA), în limita a 15 kg per comandă.

Politica cookie

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE PERSOANELOR FIZICEUTILIZATORII SITE-ULUI ȘI CLIENȚII SOCIETĂȚII COMET ELECTRONICS

Vă rugăm, citiți cu atenție acest document. Acesta conține Politica de protecție a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice - Utilizatori ("Politica"). Dacă nu sunteți de acord cu scopurile și modalitățile de stocare și prelucrare a datelor specificate în Politică, vă rugăm să nu utilizați site-ul Comet Electronics. În cazul modificării Politicii, modificările vor fi publicate aici.

Data ultimei actualizări: 25 mai 2018

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE PERSOANELOR FIZICEUTILIZATORII SITE-ULUI ȘI CLIENȚII SOCIETĂȚII COMET ELECTRONICS

În scopul furnizării serviciilor ("Serviciile") din site-ul www.comet.srl ("Site-ul"), Comet Electronics SRL ("Comet Electronics"/„Noi”) având sediul social în Str. Sfanta Treime № 47, Bucuresti 023727, CUI: RO14371076 prelucrează date cu caracter personal ale unor persoane fizice ("Entități de date"/"Voi"/"Dvs") în conformitate cu prezenta Politică.


În prelucrarea datelor cu caracter personal, Comet Electronics respectă toate actele normative aplicabile activității sale privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la, Regulamentul (CE) 2016/679 ("Regulamentul").


Conform Regulamentului, date cu caracter personal sunt orice informații care se referă la Dvs. și prin care puteți fi identificat. Prelucrarea datelor cu caracter personal ("Prelucrarea") este orice acțiune sau set de acțiuni care pot fi efectuate cu privire la datele cu caracter personal prin mijloace automate sau prin alte mijloace.


1. GRUPURILE DE PERSOANE, PENTRU CARE SE PRELUCREAZĂ DATELE

În legătură cu Serviciile furnizate, Comet Electronics prelucrează informații cu privire la următoarele Entități de date:
(a) persoane fizice, utilizatori ai Site-ului cu cont de Utilizator;

(b) persoanele fizice, utilizatorii ai Site-ului fără cont de Utilizator;

(c) persoanele fizice care au adresat solicitări (inclusiv prin apel telefonic), cereri, semnale, reclamații sau alt tip de corespondență către Comet Electronics;

(d) persoanele fizice despre care informațiile sunt cuprinse în solicitări (inclusiv prin apel telefonic), cereri, semnale, plângeri sau alt tip de corespondență adresate către Comet Electronics.

2. DATELE PRELUCRATE LEGATE DE FURNIZAREA SERVICIILOR
Dvs. decideți dacă și cum să utilizați Serviciile furnizate prin intermediul Site-ului. În formularele prin care sunt introduse datele cu caracter personal specificăm în mod clar caracterul obligatoriu sau benevol al furnizării datelor. Datele a căror completare este obligatorie sunt cele fără de care nu putem furniza respectivul Serviciu sau o parte a acestuia

2.1. Înregistrarea/Crearea unui cont. Utilizarea unei părți a Serviciilor este posibilă după înregistrare. Pentru a vă crea un cont propriu, trebuie să introduceți: un identificator liber ales de Dvs./nume de utilizator, parolă, numele persoanei de contact, e-mail-ul. Opțional este posibilă și introducerea unui număr de telefon de contact. În completare se stochează informații privind efectuarea înregistrării și acordul cu Termenii și Condițiile (data, ora și adresa IP).


2.2. Datele necesare pentru efectuarea vânzării și pentru eliberarea documentelor contabile necesare

Cu ocazia furnizării Serviciilor și, în particular, realizarea unei vânzări pentru care se emite un document (factură, aviz de însoțire a mărfii etc.), Comet Electronics are obligația de a obține informațiile minime necesare în acest scop - numele, adresa și, în cazul persoanelor fizice înregistrate sub la TVA - CNP.

 

 

2.3. Datele furnizate pentru primirea de invitații la evenimente promoționale și reclame

Comet Electronics vă poate trimite mesaje la o adresă de e-mail indicată de Dvs. cu invitații la viitoarele seminarii și training-uri, reclame la noile produse și alte informații legate de activitățile companiei.

 

2.4. Alte date
Comet Electronics poate prelucra și alte date referitoare la Dvs., în cazurile în care Dvs. furnizați, în mod benevol, astfel de date prin completarea formularelor electronice relevante de pe Site, adresați solicitări etc.2.5. Cookie-uri
Pentru funcționarea Site-ului este necesară utilizarea cookie-urilor. Puteți găsi o descriere detaliată a cookie-urilor folosite și a scopului lor aici.


3. SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Comet Electronics colectează, utilizează și prelucrează informațiile descrise mai sus în scopurile prevăzute în prezenta Politică, ce pot fi:

• Scopuri necesare pentru încheierea și executarea Contractului de furnizare a Serviciilor încheiat între Dvs. și Comet Electronics;

• Scopuri pentru care Dvs. v-ați dat acordul expres;

• Scopuri necesare îndeplinirii obligațiilor legale ale Comet Electronics.

Încheierea și executarea unui contract

Acestea sunt scopurile necesare pentru pașii privind încheierea și executarea Contractului dintre Dvs și Comet Electronics, inclusiv cele necesare pentru această prelucrare a datelor cu ocazia efectuării înregistrării, creării un cont și activităților privind furnizarea Serviciilor accesibile prin intermediul Site-ului. În continuare aceste scopuri includ comunicarea cu Dvs, inclusiv prin e-mail, necesară în legătură cu furnizarea Serviciilor și/sau cu informarea Dvs despre modificările aduse Serviciilor. În acest scop poate fi necesară prelucrarea unei părți sau a tuturor categoriilor de date de mai sus.


Interesul legitim

Acestea sunt scopurile legate de interesele legitime ale Comet Electronics și/sau ale terților ca alți utilizatori etc. Aceste scopuri includ:

  • Asigurarea funcționării și utilizării normale a site-ului de către Dvs. și de către alți utilizatori, întreținerea și administrarea Serviciilor, soluționarea litigiilor apărute, constatarea și prevenirea unor acte rău intenționate.
  • Descoperirea și rezolvarea unor probleme tehnice în funcționalitatea Site-ului, dezvoltarea și îmbunătățirea Serviciilor.
  • Realizarea comunicării cu Dvs., inclusiv prin e-mail, cu privire la aspectele importante legate de Servicii.
  • Primirea și prelucrarea semnalelor, cererilor și altor corespondențe;
  • Realizarea și protejarea drepturilor și intereselor legitime ale Comet Electronics, inclusiv în instanță, și acordarea de asistență cu ocazia realizării și protejarea drepturilor și intereselor legitime ale celorlalți utilizatori ai Site-ului și/sau a unor terțe persoane afectate.

În aceste scopuri, poate fi necesar să se prelucreze o parte sau toate categoriile de mai sus.

Obligații legale

Scopurile legate de respectarea obligațiilor legale ale Comet Electronics includ îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege privind păstrarea sau furnizarea de informații ca urmare a unor dispoziții ale autorităților competente de stat sau judiciare, în asigurarea posibilității de a realiza competențele de control ale organelor de stat abilitate, în îndeplinirea obligațiilor legale ale Comet Electronics de a vă notifica diferitele circumstanțe referitoare la drepturile Dvs., la Serviciile furnizate sau la protecția datelor Dvs. și altele asemănătoare. În aceste scopuri poate fi necesară prelucrarea unei părți sau a tuturor categoriilor de mai sus.


Acordul expres

Datele Dvs. pot fi prelucrate în baza acordului Dvs. expres, prelucrarea în acest caz fiind specifică și în măsura și în cadrul celor prevăzute în acordul respectiv. Un exemplu de o astfel de prelucrare a datelor este acordul Dvs. și exprimarea dorinței exprese de înregistrare la seminariile organizate de Comet Electronics.


4. TERMENUL DE STOCARE

Aici puteți găsi informații cu privire la termenul de stocare a diferitelor tipuri de date. În stocarea datelor noi aplicăm principiul general de stocare a datelor într-un volum minim și pe o perioadă nu mai mare decât cea necesară pentru furnizarea Serviciilor, asigurarea securității și fiabilității acestora și a cerințelor legii.

Tipuri de date

Perioade de stocare

Clarificări

Datele de înregistrare necesare pentru a crea profiluri de utilizatori în magazinul electronic al Comet Electronic (nume, adresa de corespondență, telefon, e-mail)

10 ani - când este efectuată o achiziție din magazinul electronic

 

 

Aceste informații sunt necesare pentru a presta serviciul oferit de noi pentru vânzarea și livrarea de componente electronice la o adresă indicată de client.

Datele furnizate la casă cu ocazia vânzării, necesare pentru înregistrarea contabilă a acesteia.

10 ani

Conform cerințelor legale

Date cu ocazia abonamentului de primire a mesajelor cu privire la evenimente promoționale și reclame (nume, e-mail, telefon)

 

Până la trimiterea unei cereri de suspendare a abonamentului

Comet Electronics poate trimite mesaje cu privire la seminariile, evenimentele promoționale viitoare și la reclame pe un e-mail specificat de Dvs., putând în orice moment să renunțați la primirea acestora.

Cookies

În conformitate cu termenele specificate în "Politica de utilizare a cookie-urilor".

Pentru o descriere a cookie-urilor folosite, consultați "Politica de utilizare a cookie-urilor"În cazul unui litigiu sau al unui proces care necesită păstrarea datelor și/sau o solicitare din partea unei autorități de stat competente, datele pot fi păstrate pe o perioadă mai lungă decât termenele specificate, până la soluționarea definitivă a litigiului apărut la toate instanțele. Aceste termene pot fi modificate dacă se constată o cerință diferită de păstrare a informațiilor în conformitate cu legislația în vigoare.

Rezervă (Backup). Pentru a asigura fiabilitatea Serviciilor și pentru a preveni pierderea datelor din motive tehnice, în Site se aplică o politică de rezervă a datelor. Termenul maxim pentru actualizarea (inclusiv ștergerea datelor) pentru toate copiile de rezervă este de 30 de zile.

5. FURNIZAREA DE INFORMAȚII

Comet Electronics nu furnizează datele Dvs. către terțe persoane în niciun mod, cu excepția cazurilor descrise în această Politică și în cele prevăzute de lege.

5.1. Furnizori și subcontractori
COMET ELECTRONICS utilizează subcontractanți pentru a întreținerea infrastructurii sale IT, precum și servicii externe de contabilitate. În activitatea sa cu subcontractanții și furnizorii COMET ELECTRONICS le cere să respecte cu strictețe instrucțiunile noastre, în conformitate cu prezenta Politică și cu regulamentele noastre interne.

5.2. Terțe persoane
Datele Dvs. Cu caracter personal pot fi furnizate terților doar în următoarele cazuri: dacă acest lucru este prevăzut de lege; la cererea corespunzătoare a unui organ de stat sau judiciar competent; când am primit acordul Dvs. expres pentru acest lucru; atunci când acest lucru este necesar pentru a proteja drepturile și interesele legitime ale COMET ELECTRONICS și/sau ale altor utilizatori ai Serviciilor.


5.3. Schimbarea proprietății
În cazul unei fuziuni, achiziții sau vânzări de active care afectează prelucrarea datelor cu caracter personal, Dvs. veți fi informat în prealabil


6. DREPTURI REFERITOARE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Regulamentul prevede următoarele drepturi:

6.1. Dreptul la informare.
Dvs. aveți dreptul să primiți confirmarea dacă datele Dvs. cu caracter personale sunt procesate, accesate și informații despre prelucrarea lor și drepturile Dvs. legate de acest lucru..

6.2. Dreptul la acces.

Astfel de informații pot fi obținute contactând-ne și solicitându-ne coordonatele indicate la sfârșitul acestei Politici.

6.3. Dreptul la corectare.

Dvs. aveți dreptul să vă corectați datele cu caracter personal dacă acestea sunt incomplete sau inexacte.

Dvs. aveți posibilitatea să vă corectați datele cu caracter personal în orice moment prin intermediul contului Dvs. (în cazul în care aveți cont la magazinul online al Comet Electronics) sau prin trimiterea de informații corecte la coordonatele indicate la sfârșitul acestei Politici.

6.4. Dreptul la ștergere.

Dvs. aveți dreptul să cereți ca datele să vă fie șterse cu excepția cazurilor în care pentru prelucrarea acestora există un  motiv esențial și/sau o obligație legală.


Închiderea contului
Dacă doriți, aveți opțiunea de a vă închide contul în orice moment trimițând un e-mail la office@comet.srl.ro

 

Ștergerea datelor după expirarea termenului legal

Datele pe care le stocăm în legătură cu cerințele legale pentru documentele care însoțesc contractele de vânzare sunt păstrate pentru o perioadă de 10 ani, conform Legii contabilității și Codului de procedură fiscală. După acest termen, datele personale pentru persoanele fizice sunt șterse.
Important: Vă rugăm să rețineți că atunci când închideți un cont, istoricul tuturor achizițiilor și documentelor va fi șters definitiv.
6.5. Dreptul de restricționare în ceea ce privește prelucrarea datelor.

Regulamentul prevede posibilitatea de a restricționa prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal, dacă există motive pentru acest lucru prevăzute de acesta.
6.6. Dreptul de a notifica terțe părți.

Dacă este cazul, Dvs. veți dreptul de a solicita unui Operator al datelor Dvs. personale să notifice terțe părți, atunci când a furnizat datele Dvs., cu privire la corectarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor Dvs. Cu caracter personal.

66.7. Dreptul la transferabilitatea datelor.

Aveți dreptul să obțineți datele personale pe care le-ați furnizat și care vă privesc într-un format structurat, popular și care poate fi citit de mașină, precum și să utilizați aceste date pentru un alt operator, la aprecierea Dvs.

Important: Responsabilitatea și toate consecințele furnizării acestora altor operatori sunt în întregime ale Dvs.
6.8. Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată incluzând profilarea, ceea ce produce efecte juridice pentru Dvs. sau, într-un mod similar, vă afectează într-o măsură semnificativă, cu excepția cazului în care există motivele prevăzute în legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal și sunt prevăzute garanții adecvate pentru a vă proteja drepturile, libertățile și interesele legitime.

Important: Comet Electronics nu utilizează tehnici de prelucrare automată a datelor Dvs. cu caracter personal sau profilarea în scopuri de marketing.

6.9. Dreptul la retragerea acordului.

Dvs. aveți dreptul, în orice moment, de a vă retrage acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care se bazează pe consimțământul Dumneavoastră. O astfel de retragere nu afectează legalitatea prelucrării în temeiul acordului dat până la momentul retragerii acestuia.
Pentru servicii cum ar fi abonamentul la anunțuri prin e-mail, abonament care se face în baza dorinței exprimate de Dvs. (acordul), aveți opțiunea de a întrerupe abonamentul în orice moment (retragerea acordului) prin deschiderea unora dintre mesajele primite și selectarea opțiunii de încetare a abonamentului din partea de jos a mesajului.

6.10. Dreptul la obiecții.

Dvs. aveți dreptul să obiectați cu privire la datele prelucrate în baza unui interes legitim.

În cazul primirii unei astfel de obiecții, vom examina solicitarea Dvs. și, dacă este justificată, o vom executa. Dacă vom considera că există motive legale convingătoare pentru prelucrare sau că această prelucrare este necesară pentru constatarea, exercitarea sau protejarea revendicărilor legale, vă vom informa.

6.11. Dreptul de a face apel la o autoritate de supraveghere. Dvs. aveți dreptul de a depune o plângere la un organ de supraveghere în cazul în care considerați că prelucrarea datelor personale referitoare la Dvs. încalcă legislația aplicabilă privind protecția datelor. Autoritatea de supraveghere din Romania este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania.


7. EXACTITATEA INFORMAȚIILOR
COMET ELECTRONICS nu este responsabil pentru acuratețea datelor furnizate de Dvs., nu efectuează verificări în acest sens și nu garantează adevărata identitate a persoanelor fizice care au furnizat datele. În toate cazurile de îndoială din partea Dvs., în cazul constatării unei de fraude și/sau unui abuz vă rugăm să ne comunicați imediat acest lucru. Dvs. aveți obligația cu ocazia furnizării oricăror informații în Site să nu încălcați dreturile altor persoane în legătură cu protecția datelor lor cu caracter personal și cu alte drepturi ale acestora.
8. INFORMAȚII DE CONTACT LEGATE DE ASPECTE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Întrebări și solicitări legate de exercitarea drepturilor la protecția datelor Dvs. Cu caracter personal pot fi adresate la următoarele coordonatele de mai jos:
Adresa de corespondență: Str. Sfanta Treime Nr.47 023727 Bucuresti

E-mail: office@comet.srl.ro

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POLITICA PENTRU UTILIZAREA COOKIE-URILOR

Aici puteți găsi informații despre cookie-urile și tehnologiile similare utilizate pentru stocarea informațiilor referitoare

la serviciile furnizate ("Servicii") pe site-urile www.comet.srl.ro și http://store.comet.srl.ro/catalogue/ ("Website-ul").

 

Notă: această politică va intra în vigoare din 25 mai 2018.

POLITICA PENTRU UTILIZAREA COOKIE-URILOR

Fișierele cookie permit stocarea informațiilor în browserul dvs. (sau aplicația mobilă).

Acestea sunt folosite pentru a stoca setările și identificatorii necesari pentru unele dintre serviciile furnizate pe site.

Comet Electronics aplică o politică strictă în conformitate cu noile cerințe ale UE.

Cookie-urile sunt folosite în următoarele scopuri:

Tip

Perioada de stocare

Descriere

Gestionarea sesiunilor și a navigației

(identificatorul sesiunii, protecția de securitate,

pașii anteriori pentru butonul "înapoi" etc.)

În mod temporar, până la sfârșitul sesiunii

(pe durata vizitei dvs. pe site)

Aceste cookie-uri sunt necesare din punct

de vedere tehnic pentru a vă conecta,

naviga și utiliza site-ul Web.

Site-ul web nu poate funcționa corect și fiabil fără ele.

Setări (limba site-ului web,

ascunderea casetelor de informații)

În mod temporar, până la sfârșitul sesiunii

(pe durata vizitei dvs. pe site)

Acestea sunt modulele cookie utilizate pentru salvarea setărilor;

permițându-vă să ascundeți cutiile de informații cu care v-ați familiarizat etc.

Cookie-urile terță parte: Acest site utilizează Google Analytics în scopuri și informații statistice.

Pentru mai multe informații despre cookie-urile Google Analytics, vizitați site-ul web al acestora.

Controlul cookie-urilor în browser

Dacă doriți, puteți utiliza, de asemenea, setările browserului dvs. pentru a șterge și / sau a dezactiva modulele cookie de pe anumite sau toate site-urile web.

Mai multe informații despre acest lucru pot fi găsite pe siteul aboutcookies.org.

Scroll to top